Kennst du den Promo-Code 25COBI?

Shipping in 1 day
100% zadowolenia Klientów
Free shipping 0 €
0 days for return
Cobitoys.de Info Rückgabe & Ersatz

Rückgabe & Ersatz

REGULAMIN obowiązujący od dnia 25 grudnia 2015

 

Sklep internetowy, działający pod adresem internetowym i http://cobi.pl prowadzony jest przez firmę COBI S.A.  z siedzibą w Warszawie przy ul. Jaskrów 11. Dane rejestrowe: NIP: 952-17-83-570
KRS: 0000025310, Sąd Rejonowy Dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS
kapitał zakładowy Spółki: 5.350.000,00 PLN, kapitał wpłacony Spółki: 5.350.000,00 PLN. Sklep prowadzi sprzedaż detaliczną drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia są przyjmowane tylko i wyłącznie przez strony internetowe dostępne w domenie cobi.pl. Klienci mogą się kontaktować pod następującym adresem mailowym sklep@cobi.pl.

 

Oferta
Wszystkie produkty dostępne w cobi.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski. Nie są ofertą handlową artykuły prezentowane przez wszelkie formy reklamowe obecne na stronach www należących do COBI S.A. Wszystkie ceny prezentowane w sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceny nie zawierają kosztów wysyłki i mogą ulec zmianie. Na każdy sprzedany produkt wystawiana jest faktura VAT dostarczana wraz z przesyłką, chyba, że Klient wyraźnie zaznaczy, że faktura VAT powinna być dostarczona w innej formie.
Informacje znajdujące się na stronach internetowych sklepu cobi.pl nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach sklepu cobi.pl, składa ofertę kupna określonego produktu na warunkach podanych w opisie produktu.

 

Dostępność
Towary prezentowane w ofercie mają różną dostępność, która jest uzależniona od realizacji zamówień u dostawców. Możliwa jest sytuacja, że niezależnie od naszych starań, wysłanie towaru w podanym dalej w regulaminie terminie nie będzie możliwe, w takim przypadku sklep zobowiązuje się powiadomić o tym klienta i wskazać termin realizacji zamówienia lub uzgodnić inną formę zamknięcia zamówienia.

Uwaga: dostępność towaru uwidoczniona na stronach cobi.pl nie zawsze może być zgodna z faktycznymi stanami magazynowymi tzn. mogą wystąpić różnice w ilościach dostępnych towarów spowodowane np. czynnikami losowymi (zniszczenie, zalanie towaru itp.) lub np. błędami w skryptach obsługujących sklep.

 

Promocje
Wszystkie oferty specjalne przedstawione na witrynie internetowej cobi.pl  są ważne do wyczerpania zapasów towarów z takich ofert lub daty zakończenia oferty specjalnej.

 

Składanie zamówienia i czas realizacji
Czas realizacji zamówień wynosi 1 dzień roboczy (a w okresach zwiększonej ilości zakupów np. Boże Narodzenie, Dzień Dziecka itp. od 1 do 4 dni roboczych)  licząc od dnia roboczego następującego po złożeniu zamówienia z opcją płatności przy odbiorze przesyłki lub wpłynięcia na nasze konto przelewu za zamówienie z odpowiednią opcją, do daty wysłania zamówionych towarów do klienta. W przypadku, gdy na formularzu zamówienia dane klienta będą niekompletne uniemożliwiając realizację zamówienia, zamówienie nie zostanie przyjęte do realizacji. Ponieważ zamówienia są kompletowane automatycznie, nie ma możliwości ich łączenia i zmiany zawartości produktów. Prosimy o podawanie numeru telefonu, aby w razie pojawienia się jakichkolwiek problemów możliwe było szybkie ich rozwiązanie. Zamówienia przyjmowane są poprzez sklep internetowy lub w wyjątkowych przypadkach telefonicznie.
W celu złożenia zamówienia nie ma obowiązku rejestracji. Następujące dane: imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, nr telefonu mogą być niezbędne do wysłania zamówienia.

Zamówienia z wysyłką za granice Polski przyjmowane są tylko z anglojęzycznej strony serwisu cobi.pl.

 

Koszty przesyłki
Koszt przesłania zamówionego towaru zależy od sposobu wysyłki. Koszty i sposób wysyłki są dostępne do wyboru w trakcie wypełniania formularza zamówienia i są uzależnione od aktualnych cen Poczty Polskiej oraz firm kurierskich a także od kosztów pakowania zamówionych towarów.
Koszty przesyłki za granicę ustalane są automatycznie na anglojęzycznych stronach serwisu.

 

Płatności
Klient zobowiązany jest do zapłaty ceny za zamówiony w cobi.pl produkt, w tym za koszty dostawy, nie później niż w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, z zastrzeżeniem, gdy płatność następuje przy odbiorze.  Możliwe są następujące formy płatności:

o Przy odbiorze – zapłata gotówką kurierowi przy odbiorze produktu. W wybranych przypadkach COBI S.A. zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji telefonicznej tego typu zamówień.

o Przelewem - forma płatności dla klientów preferujących samodzielne logowanie do banku internetowego lub wizytę w placówce banku. Po złożeniu zamówienia, Klient otrzymuje drogą poczty elektronicznej (e-mail) numer rachunku bankowego, na który należy przelać właściwą kwotę. Z chwilą zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym COBI S.A. zamówienie jest przekazywane do realizacji.

o Przelewem online – forma płatności elektronicznej obsługiwana przez eCard S.A. – krajowej instytucji płatniczej, z siedzibą w:ul. Arkońska 1, Gdańsk 80-387. NIP: 521-31-03-040, KRS: 0000042304.

o Kartą płatniczą (Visa, Mastercard) - każda transakcja płatności kartą jest w sposób bezpieczny autoryzowana przez eCard S.A. (co może chwilę potrwać). Z chwilą potwierdzenia zrealizowania płatności, zamówienie jest przekazywane do realizacji. 


Systemy autoryzacji kart płatniczych oraz przelewów bankowych w eCard S.A. gwarantują najwyższy poziom bezpieczeństwa klientom sklepów internetowych. Wysokie bezpieczeństwo dla transakcji kartowych zapewniane jest przez zastosowanie silnych zabezpieczeń transakcji - 3D Secure (Verified by VISA oraz MasterCard SecureCode), SSL 128 bitów (Secure Sockets Layer). System zapewnia wysokie bezpieczeństwo również dzięki rozwiązaniu, w którym numery kart płatniczych nigdy
nie trafiają do sklepu internetowego i co równie ważne nigdzie nie są one przechowywane. Klient ma
gwarancję, że numer jego karty zna tylko on i jego bank.
Bezpieczeństwo transakcji dokonywanych za pomocą przelewów bankowych jest zapewniane przez zastosowanie 128 bitowego protokołu SSL, jak również przez procedury identyfikacji klienta w banku (login, hasło, hasło jednorazowe itp.). Dokonując przelewu, klient loguje się bezpiecznie bezpośrednio na stronie swojego banku. Informacje o jego profilu posiada tylko i wyłącznie jego bank.

Przy wyborze formy płatności "przelew zwykły" kwotę należności za zamówienie należy przelać na poniższe konto:

ING Bank Śląski S.A.  60 1050 1025 1000 0023 4795 0939
COBI S.A., ul. Jaskrów 11, 04-709 Warszawa

 

Dostawa
Zamówiony produkt dostarczany jest przy udziale wyspecjalizowanych operatorów pocztowych (firm kurierskich) za pobraniem lub bez w zależności od formy płatności. Klient ponosi koszty dostawy określone w cenniku transportu wskazanym w cobi.pl w zakładce http://cobi.pl/koszty-dostawy/ .
Umowa zawarta pomiędzy Klientem a COBI S.A.  dotycząca zakupu danego produktu w cobi.pl ma charakter terminowy i trwa przez okres realizacji zamówienia. Miejscem spełnienia świadczenia związanego z zakupem produktów w Cobi.pl  jest adres dostawy wskazany przez Klienta.
W sytuacji, kiedy występują duże różnice w czasie realizacji lub sposobie pakowania i dostawy poszczególnych produktów, składających się na jedno zamówienie złożone w ramach cobi.pl, COBI S.A. może samodzielnie zdecydować o podziale zamówienia na mniejsze przesyłki. W takim przypadku, ogólny koszt dostawy podany Klientowi przy składaniu zamówienia nie ulega zmianie, a jedynie zostaje rozdzielony na poszczególne przesyłki cząstkowe. W przypadku anulowania części zamówienia, korekcie ulegają wyłącznie te koszty dostawy, które zostały przypisane do niedostarczonej lub reklamowanej części zamówienia. 
 

Zwroty
Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w terminie 14 dni  od otrzymania zamówionego produktu, konsument ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem, że nie podlegają zwrotowi świadczenia i produkty, od nabycia których, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie można odstąpić. Zasady odstąpienia od umowy, w tym wzór formularza o odstąpieniu od umowy, z którego Klient może skorzystać, a także przypadki, w których prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje określone są w pouczeniu, stanowiącym Załącznik nr 2 do Regulaminu.


Gwarancje i Reklamacje
Produkty mogą posiadać gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski. Czas udzielenia gwarancji każdego produktu widnieje w jego opisie na stronach cobi.pl. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta. Część produktów posiada gwarancje realizowane bezpośrednio przez autoryzowane punkty serwisowe producentów. Dokładne adresy punktów serwisowych znajdują się na kartach gwarancyjnych dołączanych do produktów oraz na stronach internetowych producentów.
W przypadku gdy w polu „gwarancja” znajduje się informacja „serwis Cobi”, produkt należy odesłać na adres magazynu COBI S.A. dostępny w zakładce http://cobi.pl/formularz-kontaktowy/ COBI S.A. Dział Reklamacji, ul. Wojska Polskiego 3, 39-300 Mielec.

Naprawiony produkt odsyłany jest do Klienta na koszt COBI S.A. Gwarancja na sprzedany produkt nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z rękojmi za wady produktu.
COBI S.A. odpowiada za wady produktu na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką, wyłącza się przepisy o rękojmi  zawarte w Kodeksie Cywilnym.
Reklamacje z tytułu rękojmi można złożyć w formie elektronicznej, za pomocą Formularza Zgłoszenie reklamacyjne, lub w formie pisemnej na adres COBI S.A. Dział Reklamacji, ul. Wojska Polskiego 3, 39-300 Mielec.
Klient ma prawo żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, chyba że COBI S.A.  niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli produkt był już wymieniony lub naprawiony przez COBI S.A. albo COBI S.A. nie wymieniła produktu  na wolny od wad, ani tej wady nie usunęła.

COBI S.A. rozpoznaje reklamację z tytułu rękojmi w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Jeżeli w ciągu 14 dni COBI S.A. nie ustosunkuje się do żądań Klienta, oznacza to, iż uznało żądania za uzasadnione.
W każdym z powyższych przypadków, gdy realizacja żądań Klienta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego produktu, koszty dostawy ponosi COBI S.A.  


Dane osobowe klientów
Wszelkie Państwa dane osobowe wykorzystywane są jedynie do celów realizacji zamówienia i nie będą w jakikolwiek inny sposób wykorzystywane lub udostępniane firmom trzecim nie związanym bezpośrednio z realizacją zamówienia.

Podane przez Klientów dane osobowe COBI S.A. zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Ochrony Prywatności zawartą w Załączniku nr 1 do Regulaminu . Klient dokonujący zakupu w cobi.pl wyraża zgodę na przetwarzanie adresu e-mail w celu przesłania ankiety umożliwiającej wyrażenie opinii o dokonanej transakcji w cobi.pl. Adres e-mail będzie przetwarzany przez COBI S.A. w celu przekazania ankiety, a dane otrzymane w wyniku ankiety będą służyły do opublikowania w sieci Internet opinii o cobi.pl.
 

Postanowienia końcowe
COBI S.A. może zmienić Regulamin i uruchomić nową wersję usług świadczonych w ramach cobi.pl. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez COBI S.A., który nie może być krótszy niż 7 dni od momentu udostępnienia w cobi.pl  zmienionego Regulaminu, z zastrzeżeniem, że  zamówienia rozpoczęte przed wejściem w życie zmian są prowadzone na zasadach dotychczasowych.
W sprawach nieuregulowanych właściwe jest prawo polskie.
Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez COBI S.A. w ramach cobi.pl będą rozstrzygane przez sądy powszechne. Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów,  znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”. 
Każdy klient powinien zapoznać się z treścią Regulaminu.

 

 

ZAŁĄCZNIK nr 1
Polityka Ochrony Prywatności

1. COBI S.A. oraz Sklep przykładają szczególną wagę do ochrony prywatności Klientów. COBI S.A. oraz Sklep z należytą starannością dobierają i stosują odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w tym zabezpieczenia o charakterze programistycznym (między innymi systemy szyfrowania danych). W szczególności COBI S.A. oraz Sklep zabezpieczają dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. COBI S.A. oraz Sklep sprawują stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz ograniczają dostęp do danych w możliwie największym stopniu, udzielając stosownych upoważnień tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do prawidłowego świadczenia usług za pośrednictwem cobi.pl.

2. Administratorem bazy danych osobowych przekazywanych przez Klientów, w związku z zakupami w cobi.pl jest:

a.  COBI S.A.- w przypadku zakupu produktów oferowanych przez COBI S.A.;
b. Sklep oraz COBI S.A.- w przypadku zakupu produktów oferowanych przez Sklep.

3. W sytuacji określonej w punkcie 2 powyżej, COBI S.A. udostępnia Sklepowi, za odrębną zgodą Klientów cobi.pl, którzy zakupili produkty oferowane przez Sklep, ich dane osobowe niezbędne do wykonania, zawartej w związku z zakupem produktu, umowy.

4. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda samych Klientów, jak również ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celach związanych z działalnością COBI S.A. oraz Sklepu w zakresie cobi.pl, w tym w celu zawierania, realizacji i rozliczenia umów sprzedaży w ramach cobi.pl (obsługi transakcji sprzedaży towarów), a także w celach ich archiwizacji.

5. Podanie jakichkolwiek danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne. Podanie danych wymienionych w Regulaminie jest konieczne w celach realizacji zamówień.

6. Klienci mogą przeglądać cobi.pl oraz zamieszczone w nim oferty dotyczące towarów bez uprzedniej rejestracji oraz podawania danych osobowych.

7. Dane podawane przez Klienta w trakcie rejestracji są wykorzystywane do celów księgowych, do kontaktowania się z Klientem, do obsługi konta w cobi.pl  oraz do innych czynności związanych z zawarciem lub wykonywaniem umów sprzedaży. Dane te mogą ponadto służyć do weryfikacji, czy osoba rejestrująca spełnia wymagane przez Regulamin i przepisy prawne warunki. Dane kontaktowe, za zgodą Klienta, wykorzystywane są również do przesyłania Klientowi przez COBI S.A. informacji o spółce i świadczonych przez nią usługach. Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania tego typu informacji.

8. Dane Klientów mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe Klientów mogą być przekazywane podmiotom trzecim w przypadkach wskazanych przez COBI S.A. oraz Sklep. i za zgodą Klientów.

9. W przypadku uzyskania przez COBI S.A. lub Sklep wiadomości o korzystaniu przez Klienta z cobi.pl niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami, COBI S.A. lub Sklep może przetwarzać dane osobowe Klienta w zakresie niezbędnym do ustalenia jego odpowiedzialności, pod warunkiem, że utrwali dla celów dowodowych fakt uzyskania oraz treść tych wiadomości.

10. Dane osobowe Klientów, dokonujących płatności on-line za towary nabyte w cobi.pl lub w Sklepie, są przekazywane spółce eCard S.A. z siedzibą w:ul. Arkońska 1, Gdańsk 80-387, NIP: 521-31-03-040, KRS: 0000042304, krajowa instytucja płatnicza nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisana do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego. Przekazanie dotyczy danych osobowych niezbędnych do zrealizowania płatności przez eCard S.A. oraz następuje:

a. w celu obsługi (zrealizowania) przez eCard  S.A. płatności za nabyte w cobi.pl produkty,
b. niezwłocznie po wyborze przez Klienta w cobi.pl sposobu dokonania płatności w formie płatności on-line.    

11. COBI S.A. oraz Sklep zapewniają realizację uprawnień Klientów wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie. W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych, Klienci mają w szczególności prawo do wniesienia – w przypadkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych – pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych ze względu na swoją szczególną sytuację, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, gdy COBI S.A. lub Sklep zamierzają je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania przez COBI S.A. lub Sklep danych osobowych innemu niż COBI S.A. lub Sklep administratorowi danych.

12. COBI S.A. oraz Sklep zapewniają Klientom możliwość przeglądania i modyfikacji danych osobowych. COBI S.A. oraz Sklep zapewniają Klientom możliwość usunięcia danych osobowych ze zbioru danych w przypadku odstąpienia od umowy, o którym mowa art. 17 Regulaminu, a także w innych przypadkach jeśli to wynika z obowiązujących przepisów prawa. COBI S.A. lub Sklep mogą odmówić usunięcia danych Klienta wyłącznie w przypadkach wskazanych przez obowiązujące przepisy, w szczególności jeżeli Klient ten nie uregulował wszystkich należności wobec COBI S.A. lub Sklepu. lub też gdy COBI S.A. lub Sklep uzyskają i utrwalą wiadomość, że Klient swoim dotychczasowym zachowaniem w cobi.pl naruszył Regulamin bądź obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie tych danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Klienta.

14. Dodatkowo, okazjonalnie, COBI S.A. za odrębną zgodą Klienta, przesyła ankiety mające na celu badanie preferencji Klientów i dostosowywania oferty cobi.pl do ich oczekiwań, w tym umożliwiające wyrażenie opinii o dokonanej w Sklepie transakcji. Klient w każdej chwili może zrezygnować z otrzymywania ankiet.

15. COBI S.A. wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Ponadto, adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie). Dane te nie są łączone z danymi podanymi przez Klientów i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.

16. COBI S.A. stosuje pliki "cookies". Informacje zbierane przy pomocy "cookies" pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Klientów, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Klientów z cobi.pl. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików "cookies" zasadniczo nie uniemożliwia korzystanie z cobi.pl, może jednak spowodować pewne utrudnienia. Szczegółowe postanowienia odnoszące się do plików Cookies określa Polityka Cookieszamieszczona na stronie.


ZAŁĄCZNIK nr 2
W ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki możesz odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. Jeśli to zrobisz, zwrócimy wszystkie otrzymane od Ciebie płatności.
Aby zrezygnować z zakupu, poinformuj nas o swojej decyzji, wypełniając Formularz zwrotu towaru. Możesz skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, który znajdziesz poniżej.

Przesyłkę nadaj na adres:
COBI S.A.
Magazyn Detaliczny
Wojska Polskiego 3
39-300 Mielec, Polska


UWAGA!
Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów:

1. o świadczenie usług, jeżeli wykonaliśmy w pełni usługę za Twoją wyraźną zgodą;

2. w której cena Towaru zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi nie sprawujemy kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według Twojej specyfikacji lub służąca zaspokojeniu Twoich zindywidualizowanych potrzeb;

4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi nie mamy kontroli;

8. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

9. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną Twoją zgodą, przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.


FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

COBI S.A.
Magazyn Detaliczny
Wojska Polskiego 3
39-300 Mielec, Polska
sklep@cobi.pl


Ja ............................................................niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych rzeczy ........................................................................................, numer oferty/zamówienia ............................................................................................
Data zawarcia umowy to................................................., data odbioru ...........................................................................................


Imię i nazwisko....................................................................
Adres...................................................................................
Data.....................................................................................

 

 

 

 

 

 

REGULAMIN obowiązujący do dnia 24 grudnia 2014 włącznie

 

Sklep internetowy, działający pod adresem internetowym i http://cobi.pl prowadzony jest przez firmę COBI S.A. - KRS 0000025310 z siedzibą w Warszawie przy ul. Jaskrów 11. Sklep prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet.

 

Oferta
Nie są ofertą handlową artykuły prezentowane przez wszelkie formy reklamowe obecne na stronach www należących do COBI S.A. Wszystkie ceny prezentowane w sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceny nie zawierają kosztów wysyłki i mogą ulec zmianie.

 

Dostępność
Towary prezentowane w ofercie mają różną dostępność, która jest uzależniona od realizacji zamówień u dostawców. Możliwa jest sytuacja, że niezależnie od naszych starań, wysłanie towaru w podanym dalej w regulaminie terminie nie będzie możliwe, w takim przypadku sklep zobowiązuje się powiadomić o tym klienta i wskazać termin realizacji zamówienia lub uzgodnić inną formę zamknięcia zamówienia.

Uwaga: dostępność towaru uwidoczniona na stronach cobi.pl nie zawsze może być zgodna z faktycznymi stanami magazynowymi tzn. mogą wystąpić różnice w ilościach dostępnych towarów spowodowane np. czynnikami losowymi (zniszczenie, zalanie towaru itp.) lub np. błędami w skryptach obsługujących sklep.

 

Promocje
Wszystkie oferty specjalne przedstawione na witrynie internetowej cobi.pl  są ważne do wyczerpania zapasów towarów z takiech ofert lub daty zakończenia oferty specjalnej.

 

Składanie zamówienia i czas realizacji
Czas realizacji zamówień wynosi 1dzień roboczy (a w okresach zwiększonej ilości zakupów np. Boże Narodzenie, Dzień Dziecka itp. od 1 do 4 dni roboczych)  licząc od dnia roboczego następoującego po złożeniu zamówienia lub wpłynięcia na nasze konto przelewu za zamówienie z odpowiednią opcją, do daty wysłania zamówionych towarów do klienta. W przypadku, gdy na formularzu zamówienia dane klienta będą niekompletne uniemożliwiając realizację zamówienia, zamówienie nie zostanie przyjęte do realizacji. Ponieważ zamówienia są kompletowane automatycznie, nie ma możliwości ich łączenia i zmiany zawartości produktów. Prosimy o podawanie numeru telefonu, aby w razie pojawienia się jakichkolwiek problemów możliwe było szybkie ich rozwiązanie. Zamówienia przyjmowane są poprzez sklep internetowy lub w wyjątkowych przypadkach telefonicznie.
W celu złożenia zamówienia nie ma obowiązku rejestracji. Następujące dane: imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, nr telefonu mogą być niezbędne do wysłania zamówienia.

Zamówienia z wysyłką za granicę przyjmowane są tylko z anglojęzycznej strony serwisu.

 

Koszty przesyłki
Koszt przesłania zamówionego towaru zależy od sposobu wysyłki. Koszty i sposób wysyłki są dostępne do wyboru w trakcie wypełniania formularza zamówienia i są uzależnione od aktualnych cen Poczty Polskiej oraz firm kurierskich a także od kosztów pakowania zamówionych towarów.
Koszty przesyłki za granicę ustalane są automatycznie na anglojęzycznych stronach serwisu.

 

Płatności
Płatność za zamówienie może mieć następującą formę:
* za pobraniem (przy odbiorze przesyłki na Poczcie lub u kuriera),
* przelewem zwykłym (przedpłata),
* on-line (karty płatnicze, przelewy elektroniczne) za pośrednictwem firmy eCard.

 

Na przelewy bankowe czekamy 5 dni. Jeśli po tym czasie płatność za zamówienie nie zostanie zrealizowana przez klienta, zamówienie zostanie anulowane.


Systemy autoryzacji kart płatniczych oraz przelewów bankowych w eCard S.A. gwarantują najwyższy poziom
bezpieczeństwa klientom sklepów internetowych.
Wysokie bezpieczeństwo dla transakcji kartowych zapewniane jest przez zastosowanie silnych zabezpieczeń
transakcji - 3D Secure (Verified by VISA oraz MasterCard SecureCode), SSL 128 bitów (Secure Sockets Layer).
System zapewnia wysokie bezpieczeństwo również dzięki rozwiązaniu, w którym numery kart płatniczych nigdy
nie trafiają do sklepu internetowego i co równie ważne nigdzie nie są one przechowywane. Klient ma
gwarancję, że numer jego karty zna tylko on i jego bank.
Bezpieczeństwo transakcji dokonywanych za pomocą przelewów bankowych jest zapewniane przez zastosowanie 128
bitowego protokołu SSL, jak również przez procedury identyfikacji klienta w banku (login, hasło, hasło
jednorazowe itp.). Dokonując przelewu, klient loguje się bezpiecznie bezpośrednio na stronie swojego banku.
Informacje o jego profilu posiada tylko i wyłącznie jego bank.

Przy wyborze formy płatności "przelew zwykły" kwotę należności za zamówienie należy przelać na poniższe konto:
 

ING Bank Śląski S.A.  60 1050 1025 1000 0023 4795 0939
COBI S.A., ul. Jaskrów 11, 04-709 Warszawa

 

Dostawa
Wysyłka towaru jest realizowana za pośrednictwem:
* Poczty Polskiej - Przesyłka Kurierska - Kurier 48 za pobraniem lub bez w zależności od formy płatności.
* Kuriera - UPS - za pobraniem lub bez w zależności od formy płatności.

Jeżeli przesyłka nie dotrze do klienta w ciągu 14 dni od daty jej wysłania, należy na adres e-mail sklepu (formularz kontaktowy) przesłać informację o niedoręczeniu przesyłki lub poinformować o tym obsługę sklepu telefonicznie.

 

Zwroty
Klient może odstąpić od umowy w terminie 10 dni od otrzymania towaru poprzez złożenie pisemnego oświadczenia i przesłanie go wraz z towarem na adres COBI S.A. Dział Reklamacji, ul. Wojska Polskiego 3, 39-300 Mielec. Sklep gwarantuje w takim przypadku zwrot kwoty równej cenie sprzedaży towaru z kosztami wysyłki ze sklepu do klienta. Po rezygnacji (odstąpieniu od umowy przez klienta) z towaru pieniądze zwracamy przekazem pocztowym lub przelewem na konto. W przypadku płatności kartą płatniczą zwrot zostanie wykonany na rachunek karty.


Reklamacje
Towary wadliwe bądź uszkodzone fabrycznie są wymieniane na nowe, pod warunkiem zgłoszenia reklamacji na adres COBI S.A. Dział Reklamacji, ul. Wojska Polskiego 3, 39-300 Mielec.

 

Dane osobowe klientów
Wszelkie Państwa dane osobowe wykorzystywane sa jedynie do celów realizacji zamówienia i nie będą w jakikolwiek inny sposób wykorzystywane lub udostępniane firmom trzecim nie związanym bezpośrednio z realizacją zamówienia.

Klient wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie swoich danych osobowych przez administratora COBI S.A. z siedzibą w Warszawie 04-709, ul. Jaskrów 11, do celów związanych z realizacją jego zamówienia, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08 1997 roku (tj. DZU. 2002r. Nr 101 poz. 926). Podanie danych jest dobrowolne. Klient został poinformowany o możliwości zmiany swoich danych i ich wykreślenia z bazy.
 

Postanowienia końcowe
Ewentualne spory wynikłe w związku z realizacją transakcji w sklepie internetowym COBI S.A. strony rozstrzygać będą poprzez porozumienie stron. W przypadku braku porozumienia rozstrzygnięcie sporu zostanie oddane sądowi miejscowo właściwemu.
Każdy klient powinien zapoznć się z trescią Regulaminu.

Subscription
Der Artikel wurde in den Warenkorb gelegt.
Zum Warenkorb
Der Artikel wurde in den Warenkorb gelegt.
Zum Warenkorb

Produkt wurde auf Merkliste gesetzt.